Regulamin

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy www.luxusowekosmetyki.pl ICM z siedzibą w Olsztynie ul. Kościuszki 85 a/13a 10-552 Olsztyn NIP 7391847370. 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym Luxusowe Kosmetyki.pl przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.luxusowekosmetyki.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

3. Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.

4. Klient Sklepu Internetowego składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu (www.luxusowekosmetyki.pl) tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu Luxusowe Kosmetyki.pl", poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.

5. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności kartą bądź przelewem. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy.

6. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego towaru Sklep Internetowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Przyjęcie przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy  na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.

10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego pod numerem telefonu komórkowego 502055899 (w godzinach pracy BOK: pn. - pt. godz. 8.00-16.00) lub poprzez e-mail ms@icm-style.com wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.

11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza krajem są realizowane na życzenie klienta po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki.

12. Przy zwrocie towaru klient obciążony jest kwotą przesyłki w wysokości 15,00 zł brutto, która zostaje odjęta od kwoty zamówienia.

III. CENY

1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym BalmainHairPoland obejmują:

- płatność za pobraniem

- przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu DotPay

- przedpłatę na konto kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu DotPay

- płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego BalmainHairPoland:

Dane do przelewu:

ICM 

Nr konta: 25 1090 1883 0000 0001 1602 8318

2. Dokonywanie płatności przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Systemu DotPay S.A., właściciela serwisu http://www.dotpay.pl/, realizowana jest w zależności od wyboru typu płatności. Może się to odbywać poprzez płatność kartą kredytową lub płatniczą albo przez realizację przelewu elektronicznego. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.

3. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Dotpay bądź wpłaty na konto ICM, zamówienie zostanie anulowane po 3 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany w formularzu. Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

5. Koszt dostawy ponosi ICM.

6. Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez BOK Sklepu Internetowego  do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto w kwocie 15,00 zł.

7. Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile produkt nie został rozpakowany i naruszony.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BOK Sklepu Internetowego telefonicznie (502055899) lub mailowo (e-mail: ms@icm-style.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat z tym zwrotem.

7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej dowodu zakupu towarów (paragon fiskalny), pomoże nam to w szybszej realizacji Państwa zgłoszenia.

9. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy kierować Biura Obsługi Klienta : e-mailem: ms@icm-style.com lub telefonicznie: 502 055 899.

 

10. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

- Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;

- Towar nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy BalmainHairPoland zapewniał;

- Towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

11. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

12. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

13. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sklpu Internetowego:

 

14. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy.

15. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowód zakupu towaru (fakturę).

16. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

17. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.

 

POZOSTEŁE

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

2. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny z BOK.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.

 

Zespół

Luxusowe Kosmetyki.pl

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl